Haluamme toimia vastuullisesti kaikessa tekemisessämme. Haluamme tuottaa vaatteita niin, että se kuormittaa mahdollisimman vähän ympäristöä. Panostamme materiaalien valintaan sekä oman tuotantomme tuotantotapoihin. Työnantajana haluamme toimia vastuullisesti työntekijöitämme kohtaan. 

Eettiset säännöt

M.A.S.I Companylla on voimassa vahvistettu ympäristöpolitiikka. Ympäristö ja luonto ovat entistä kiinteämpänä osana yrityksen liiketoimintaa ja ympäristöasiat huomioidaan Masi Companyn päätöksissä toiminnan kaikilla osa-alueilla. Vastuulliset ja kestävät toimintaperiaatteet ohjaavat liiketoimintaa suhteessa niin omaan henkilöstöön kuin myös yhteistyökumppaneihin.

Eettiset ohjeemme edellyttävät meitä ja yhteistyökumppaneitamme toimimaan omien kansallisten lakien ja asetusten mukaisesti koskien myös työntekijöiden työolosuhteisiin, terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä seikkoja.

Vaadimme ehdottomana lapsityövoiman kieltämistä, ja että kaikki kumppanimme noudattavat lapsityövoimaan liittyviä lakeja. Yhteistyökumppaniemme on myös minimoitava ympäristövahingot paikallisen turvallisuus- ja ympäristölainsäädännön edellyttämällä tavalla. Eettisten sääntöjen noudattaminen varmistaa sen, että kaikki Masi Companyn yhteistyökumppanit toimivat kansainvälisten, eettisten sääntöjen mukaisesti koko toimitusketjussa raaka-ainetoimittajista jälleenmyyjiin.

REACH-kemikaaliasetus

Ympäristölainsäädäntö ja -vaikutukset otetaan huomioon niin raaka-aineiden ja kemikaalien valinnassa kuin työmenetelmissäkin. Toimittajamme ovat velvollisia noudattamaan REACHin, EU:n kemikaaliasetuksen, määräyksiä. REACH-kemikaaliasetuksen tavoitteena on varmistaa ympäristön ja terveydenhuollon korkea taso ja samalla lisätä EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä korkeilla turvallisuusvaatimuksilla ja tuotekehityksen edistämisellä. REACH velvoittaa teollisuutta aiempaa suurempaan kemikaaliriskien hallintaan ja tuottamaan turvallisuustietoa koko toimitusketjussa. www.reachneuvonta.fi

REACH-kemikaaliasetuksen lisäksi M.A.S.I Companyssa on sijoitettu uusiin ja ekologisiin farkkujen prosessointi teknologioihin. Erilaisilla entsyymeillä pystymme vähentämään vedenkulutusta pesuissamme perinteisiin kivipesuihin verrattuna. Pyrimme käyttämään ympäristöystävällistä otsonia farkkujemme valkaisuun, jotta valkaisuaineiden käyttö olisi mahdollisimman vähäistä. Uusilla teknologioilla, pesulan vedenkulutuksen ja jätevesien seurannalla M.A.S.I Company pyrkii vähentämään ympäristön kuormitusta ja veden kulutusta.

PYR-merkki

M.A.S.I Company Oy:lle on myönnetty PYR-merkki todistuksena yrityksen huolehtimisesta pakkausten hyötykäytöstä. www.pyr.fi